Fokus på kvalitet

Det overordnede mål for arbejdet med kvalitet, er at styrke virksomheden gennem øget tilfredshed og loyalitet hos kunder og medarbejdere.

I et konkurrencepræget marked ændres og øges kundernes krav og forventninger hele tiden.
Virksomheden vil løbende opdatere og udvikle arbejdsgange, udstyr og medarbejderes kompetencer.
Virksomheden vil overholde alle relevante lov- og myndighedskrav.

Miljø

Aluscan vil løbende, aktivt og systematisk arbejde for at minimere belastningen af det eksterne miljø, hvor det er økonomisk bæredygtigt og teknisk muligt.

Den miljøpolitiske målsætning er at:

  • Effektivisere energiforbruget til produktions processerne
  • Omlægge energiforbruget fra fossile brændstoffer til bæredygtige energikilder
  • Forebygge uheld og begrænse følger af uheld, som kan skade det eksterne miljø
quality_img