Laboratorie

Der bliver dagligt taget analyser af indholdet i vores kar, så vores produktion lever op til de krav vores kunder stiller.
Vores spildevand analyseres dagligt, så det opfylder de høje krav kommunen stiller.
 
Der bliver løbende opdateret sikkerhedsdatablade og de bliver ajourført og sat i mapper.
laboratorium