MILJØPOLITIK

Virksomhedens primære ydelse er overfladebehandling af aluminium sekundært af stål.

Virksomheden ledes fra adressen Møllevangen 37, 4220 Korsør.

AluNord vil løbende, aktivt og systematisk arbejde for at minimere belastningen

af det eksterne miljø, hvor det er økonomisk bæredygtigt og teknisk muligt.

Den miljøpolitiske målsætning er at:

  • Effektivisere energiforbruget til produktionsprocesserne
  • Omlægge energiforbruget fra fossile brændstoffer til bæredygtige energikilder.
  • Beskytte miljøet, herunder forebygge forurening, som kan skade det eksterne miljø.

Virksomheden vil:

  • Sikre at medarbejderne kender og forstår miljøpolitikken og handler derefter.
  • Kortlægge miljøforholdene, forny handleplanerne på årlig basis og følge op på dem i hverdagen.
  • Sikre at medarbejderne kender handleplanerne og deltager aktivt, hvor det er relevant.
  • Måle og følge energiforbruget på månedlig basis.
  • Overholde gældende love og regler.

Johan Rohdemejer, 13. april 2018

DTU Facade grå - Strækmetal - Naturanodiseret