Koncentracja na jakości

Nadrzędnym celem pracy nad jakością jest wzmocnienie pozycji naszej firmy poprzez zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów oraz pracowników.

Na konkurencyjnym rynku wymagania i oczekiwania klientów stale się zmieniają i rosną, dlatego AluNord ApS będzie stale aktualizować i rozwijać przepływy pracy, sprzęt i kompetencje pracowników.

Nasze przedsiębiorstwo przestrzega wszystkich odpowiednich wymogów prawnych i regulacyjnych.

Środowisko naturalne

Alunord ApS będzie stale, aktywnie i systematycznie pracować nad zminimalizowaniem obciążenia środowiska zewnętrznego tam, gdzie jest to finansowo zrównoważone i technicznie możliwe.

Celem naszej polityki środowiskowej jest:

  • Usprawnienie zużycia energii w procesach produkcyjnych
  • Zamiana energii pozyskiwanej z paliw kopalnych na zrównoważone źródła energii
  • Zapobieganie wypadkom i ograniczanie skutków wypadków, które mogą szkodzić środowisku naturalnemu.
quality_img